เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงล่าสุด: 20 ต.ค. 2560 (16:39)

ชื่อย่อหุ้น: CGD สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
1.17
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.02 (1.74%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,614,700
มูลค่า (บาท)
3,045,790
วันก่อนหน้า
1.15
ราคาเปิด
1.15
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.15 - 1.18
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.96 - 1.28
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
1.16 / 73,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
1.17 / 190,100

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %