งบการเงิน
ปี
 •   ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด PDF
  2560
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 641 KB
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 495 KB
 • 2559
  งบการเงินประจำปี 2559 747 KB
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 534 KB
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 500 KB
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 446 KB
 • 2558
  งบการเงินประจำปี 2558 679 KB
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 632 KB
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 563 KB
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 492 KB
 • 2557
  งบการเงินประจำปี 2557 722 KB
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 957 KB
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 534 KB
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 468 KB
 •   ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด PDF
  2556
  งบการเงินประจำปี 2556 641 KB
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556 1.18 MB
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556 545 KB
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556 433 KB
 • 2555
  งบการเงินประจำปี 2555 542 KB
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555 408 KB
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555 398 KB
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555 353 KB
 • 2554
  งบการเงินประจำปี 2554 536 KB
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554 427 KB
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554 425 KB
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554 397 KB
  ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด PDF
2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 641 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 495 KB
  ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด PDF
2559
งบการเงินประจำปี 2559 747 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 534 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 500 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 446 KB
  ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด PDF
2558
งบการเงินประจำปี 2558 679 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 632 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 563 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 492 KB
  ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด PDF
2557
งบการเงินประจำปี 2557 722 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 957 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 534 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 468 KB
  ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด PDF
2556
งบการเงินประจำปี 2556 641 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556 1.18 MB
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556 545 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556 433 KB
  ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด PDF
2555
งบการเงินประจำปี 2555 542 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555 408 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555 398 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555 353 KB
  ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด PDF
2554
งบการเงินประจำปี 2554 536 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554 427 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554 425 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554 397 KB