ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์
คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารของบริษัท เเละเอกสารอื่นๆ โดย เเล้วคลิก ดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลด

เอกสารสำหรับปี 2560 2559 2558
รายงานประจำปี ประจำปี 2559 ประจำปี 2558 ประจำปี 2557
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2559 ประจำปี 2558 ประจำปี 2557
Financial Performance
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
งบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เอกสารนำเสนอ
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์) MB